В този раздел ще бъдат представяни ГИС-приложения, които ще визуализират проекти и инициативи на Община Габрово. Информацията ще се представя чрез уеб-базирани пространствени приложения по един по-атрактивен и иновативен модел на визуализация. Достъпът до данните ще може да бъде осъществяван както през обикновен браузър от персонален компютър, така и чрез мобилни устройства.


 


ГИС приложение за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на града. Това е онлайн карта, в която има информация за допустимите за включване в програмата сгради, напредъка на изпълнението на програмата, създадените сдружения на собствениците, невключените в програмата сгради.

Чрез приложението гражданите могат да проследят промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение на строителни дейности.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 


ГИС приложение за представящо 3D модел на сграда усчастваща в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Моделът е на сградата на Блок Катюша.

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 


ГИС приложение за представящо 3D модел на сграда усчастваща в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Моделът е на сградата на Св. Св. Кирил и Методи.

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО