Приложението е уеб-базиран пространствен модел съдържащo данни свързани с инфраструктурата на зелената система на територията на гр. Габрово.
 

Данните, които се съдържат в приложението са в процеса на постоянно актуализация от служителите Общинско звено „Озеленяване“. Приложението което ви представяме е публичната част от ГИС-базирана платформа за управление на пространствените данни и обекти отнасящи се към дейностите за подържане на зелената система на гр. Габрово. Тук ще откриете подробна информация за местоположението и състоянието на дървесните видове, храсти и храстови масиви, паркова мебел, алейни мрежи и други елементи на зелената инфраструктура в нашия град.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителна информация на адрес: gis@gabrovo.bg .