Секцията предоставя данни по различни приложения на проекти и събития представени чрез пространствени модели.