Жилищен блок на ул. "Спортна" №3 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на ул. "Йосиф Соколски" №37- преди и след обновяването

 

Жилищен блок на ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 7 и 9 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на ул. "8 март" - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на бул. "Могильов" № 83,85,87 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на ул. "Антим 1" - преди и след обновяването

 

Жилищен блок "Катюша" - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на Камчия на ул. "Орловска" № 139 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок на Бедек на ул. "Чумерна" № 20-26 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок  на ул. "Варовник" № 11 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок  на ул. "Даскал Алекси № 2 - преди и след обновяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищен блок  на ул. "Прохлада"  №4 7-9-11 - преди и след обновяването

 

Жилищен блок  на ул. "Петър Падалски" № 6 - преди и след обновяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищен блок  на ул. "Младост" № 8-10-12 - преди и след обновяването