СЪОБЩЕНИЕ на ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
18.07.2024

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА "Ел. трасе"
13.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
21.05.2024

РЕШЕНИЕ №29/29.02.2024г. на ОбС.
26.03.2024