СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
12.04.2024

РЕШЕНИЕ №28/29.02.2024г. на ОбС.
19.03.2024