СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
22.04.2024

РЕШЕНИЕ №35/21.12.2023г. на ОбС.
06.03.2024