Заповед - одобрявам
02.07.2024

02.07.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
15.04.2024

ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
19.02.2024