СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
15.04.2024

ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
19.02.2024