04.07.2024

04.07.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
17.04.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
26.03.2024

14.02.2024

ПУП- ПР
14.02.2024

ПУП - ПЗ
14.02.2024