СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
08.05.2024

ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
08.05.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
07.03.2024

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
08.02.2024

ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
07.02.2024