ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
29.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.18а, ал.10 от АПК.
13.09.2023

РЕШЕНИЕ №150/27.07.2023г. на ОбС.
09.08.2023