Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 30 вакантни длъжности за войници  в Съвместното командване на специалните операции – 20 вакантни длъжности за гарнизон Пловдив и

10  вакантни длъжности за гарнизон София-военно формирование 56130 - Банкя.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Оператор-санитар във взвод Специални сили”, „Младши оператор по специални операции” , „Оператор-радиотелеграфист” ,  „Младши шофьор“ , „Химик-разузнавач”  др.

 Изисквания:

 образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани;

- за шофьори – да притежават свидетелство за управление на МПС категория  „В” или „С”,

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 10.02.2023 г.