Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 20 вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 – София от състава на Командване за логистична поддръжка.

Длъжностите, за която може да се кандидатства са:

„Шофьор-агрегатчик“, „Шофьо“, „Младши шофьор”, „Автомонтьор”, „Шлосер”, „Шофьор-акумулаторист“,  „Помощник готвач ” и др.

Изисквания:                                                                                                                                                              

 образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

 - за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 27.01.2023 г.