Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 260 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка:

за военно формирование 22960 – Царева Ливада -18 бр.

за военно формирование 26690 – Павликени -17 бр.

за военно формирование 22700 – Костенец -19 бр.

за военно формирование 22780 – Долно Камарци -16 бр.

за военно формирование 28130 – Стражица -19 бр.

за военно формирование 42610 – Козарско -19 бр.

за военно формирование 24480 – Ловеч -15 бр.

за военно формирование 22680 – Карлово -28 бр.

за военно формирование 22060 – Велико Търново -15 бр.

за военно формирование 28930 – Брацигово -19 бр.

за военно формирование 42700 – Сливен -13 бр.

за военно формирование 24350 – Кочово -26 бр.

за военно формирование 24540 – Светлен -19 бр.

за военно формирование 24850 – Змеево -17 бр.

 

Длъжностите, за която може да се кандидатства са:

Автоматчик в„Охранителен взвод

Изисквания:                                                                                                                                                              

 образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 27.01.2023 г.