Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 13 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПКО):

 - за военно формирование 26340 – София -2 бр.

 - за военно формирование 46390 – София -6 бр.

 - за военно формирование 38410 – София -3 бр.

 - за военно формирование 42650 – Копривщица -2 бр.

Длъжностите, за която може да се кандидатства са:

Помощник-оператор в секция Информационни услуги”,

Монтажник в секция Слаботокови инсталации и електромонтаж”,

„Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войскови район“,

Младши шофьор” .

Изисквания:                                                                                                                                                     

- Образование – средно или по-високо,

- да не са по-възрастни от 40 години,

- да не са осъждани,

 - за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категория „С”.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882 552 015, 066/80 55 31.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 16.09.2022 г.