СЪОБЩЕНИЕ 3.11 MB
РЕШЕНИЕ №9/27.01.2022г.
27.07.2022
РЕШЕНИЕ_1 4.21 MB
РЕШЕНИЕ_2 2.84 MB
ПУП - ПЗ 3.90 MB
26.08.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.09 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.10.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.06 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
08.11.2022
ЗАПОВЕД 4.12 MB