Списък на допуснатите кандидати

за обявената свободна длъжност старши инспектор – контрол по управление на отпадъците в ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Габрово

Кандидатите да се явят на събеседване и практически тест за компютърна грамотност на 17.05.2022г. (вторник) и на 18.05.2022г. (сряда)  в сградата на ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Габрово, по следния ред:

17.05.2022г. (вторник)

№ по ред

 

Име, фамилия

 

Час 

1

Мартин Мирославов Николов

9.00

2

Румяна Евгениева Кръстева

9.30

3

Илия Трифонов Каращранов

10.00

4

Анета Цветанова Цветкова

10.30

5

Диляна Кунчева Тодорова

11.00

6

Тодор Иванов Колев

11.30

7

Светломир Цанев Илиев

12.00

8

Христо Ненов Ненов

12.30

 

18.05.2022г. (сряда)

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Час 

1

Василена Христова Христова

9.00

2

Мартин Иванов Маринов

9.30

3

Мария Станимирова Михайлова

10.00

4

Деница Асенова Асенова

10.30

5

Светла Минчева

11.00

6

Илиан Галинов Цанев

11.30

7

Росица Симеонова Бояджиева

12.00

 

Недопуснати кандидати по документи

  1. Емил Найденов Рангелов
  2. Калоян Руменов Игнатов