Военно окръжие – Габрово информира, че започна кампанията по приемане на служба в доброволния резерв /ДР/ на български граждани, завършили граждански средни или висши училища, с провеждане на конкурс /по документи/ през 2022 година. Обявените длъжности, съгласно заповед № ОХ - 360 от 12.04.2022г. на министъра на отбраната са:

1. За Военноморските сили – 120 длъжности - обявените места са в гарнизоните Бургас и Варна.

2. За Централно военно окръжие – 7 длъжности „Оператор на ЕИТ”, от които  за Военно окръжие – София - 2 и по една  във Военни окръжия Стара Загора, Ямбол, Перник, Търговище и Благоевград.

Изисквания: образование - средно или по-високо, да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, да не са осъждани, да нямат друго гражданство освен българско и др.

Службата в ДР може да бъде „активна” – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разположение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна служба се зачита за трудов стаж от първа категория и той получава основно и допълнително възнаграждение, пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договорът.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

Документи се приемат във Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански” 1 до 29.07.2022г.