Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 2 вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Младши оператор на ЕИТи  „Техник по ремонта на инфраструктурата.

Изисквания:                                                                                                                                                     

 - образование – средно или по-високо;

- за длъжността Младши оператор на ЕИТ” - умения за работа в мрежа с офис пакети и електронни таблици;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

- да нямат образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 29.04.2022 г.