Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 2 вакантни длъжности за сержанти от Гвардейския представителен духов оркестър, за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански средни или висши музикални училища.

„Оркестрант ІІІ група” – специалист „Алт саксофон”

и „Оркестрант ІІІ група” – специалист „Тетор саксофон”

 Изисквания:

- минимална образователна степен – средно музикално образование;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани.

Телефони за информация: 02/9228906 и 02/9228938

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 10.08.2022 г.