СЪОБЩЕНИЕ 3.14 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
24.02.2022
ЗАПОВЕД 3.72 MB
ПУП и РУП
24.02.2022
ПУП - ПР 2.93 MB
ПУП - ПЗ 4.97 MB
РУП 3.80 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-12#1/02.03.2022г.
29.03.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.29 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
10.06.2022
ЗАПОВЕД_1 3.67 MB
ЗАПОВЕД_2 2.74 MB