Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 200 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски:  

За гарнизон Стара Загора-16 места,

военно формирование 28610 София –5 места,

военно формирование 32220 Плевен – 4 места,

военно формирование 52740 Хасково – 15 места,

гарнизон Ямбол -15 места, 

военно формирование 52740–Хасково -15 места,  

61-ва механизирана бригада Карлово/Казанлък - 70 места,

гарнизон  Белен -11 места,

военно формирование 44220 Пловдив – 9 места,

военно формирование 22790 Горна Оряховица – 5 места, в.ф. 42600 Мусачево -15места

и военно формирование 28330 Смолян – 15 места.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

Младши шофьор”, „Линеен надзорник”, „Водач на земекопна машина”, „Заварчик“, „Шофьор-санитар“, „Електроосветител“, „Автоматчик“, „Младши готвач“, „Младши мерач на картечница“, „Младши механик-водач на МТЛБ“, „Номер от разчет на самоходна минохвъргачка“, „Завеждащ хранилище“, „Радиотелефонист“, „Сапьор“ , „Младши алпинист” и други.

Изисквания:                                                                                                                                                     

- образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

 - за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории  „В” или „С” .

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 22.03.2022 г.