ОБЯВЛЕНИЕ 3.46 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
20.01.2022
ЗАПОВЕД 3.49 MB
ПУП 2.47 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
21.01.2022
СЪОБЩЕНИЕ 2.82 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-11-62#1/25.01.2022г.
04.03.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.96 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-11-62#2/14.04.2022г.
13.06.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.42 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
28.06.2022
ЗАПОВЕД 3.48 MB
ПУП 2.58 MB