СЪОБЩЕНИЕ 2.82 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
14.01.2022
ЗАПОВЕД 3.59 MB
ПУП
14.01.2022
ПУП - ПР 2.38 MB
ПУП - ПЗ 2.70 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.01.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.37 MB