СЪОБЩЕНИЕ 2.96 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
14.01.2022
ЗАПОВЕД 3.35 MB
ПУП - ПЗ
14.01.2022
ПУП_1 3.96 MB
ПУП_2 3.28 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
28.01.2022
СЪОБЩЕНИЕ 3.23 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
18.04.2022
ЗАПОВЕД 3.40 MB