СЪОБЩЕНИЕ 2.86 MB
РЕШЕНИЕ №157 от 24.06.2021г.
26.08.2021
РЕШЕНИЕ 4.22 MB
РЕШЕНИЕ №157 от 24.06.2021г.-2
26.08.2021
РЕШЕНИЕ 3.20 MB
ПУП за изменение на ЗРП на части от кв.3 и кв.6
26.08.2021
ПУП 2.15 MB
ПУП за изменение на ЗРП на части от кв.3 и 6
26.08.2021
ПУП 2.61 MB