РЕШЕНИЕ №185 от 29.07.2021г.
17.08.2021
РЕШЕНИЕ 4.21 MB
СЪОБЩЕНИЕ 2.90 MB
РЕШЕНИЕ №185 от 29.07.2021г.
17.08.2021
решение 3.65 MB
17.08.2021
ПУП - ПЗ 3.79 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-63#1/24.08.2021г.
21.09.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.69 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-63#2/25.10.2021г.
16.11.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.43 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ 3.98 MB