СЪОБЩЕНИЕ 3.18 MB
ПУП
18.05.2021
ПУП - ПРЗ 3.58 MB
ПУП -ПР 2.99 MB
ПУП - ПЗ 3.32 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-86/04.06.2021г.
25.06.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.50 MB
СЪОБЩЕНИЕ №АУ-02-10-86#4/04.06.2021г.
01.09.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.50 MB
01.09.2021
ЗАПОВЕД - ОДОБРЯВАМ 4.05 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
16.09.2021
ЗАПОВЕД_2 3.77 MB