ОБЯВЛЕНИЕ 4.38 MB
ЗАПОВЕД НАРЕЖДАМ
01.03.2021
ЗАПОВЕД 4.05 MB
ЗАПОВЕД_2 3.06 MB
ПУП
01.03.2021
ПУП-ПР 3.32 MB
ПУП-ПЗ 5.92 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал5 от ЗУТ.
01.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.06 MB
РЕШЕНИЕ №104/29.04.2021г. на ОбС.
29.06.2021
РЕШЕНИЕ_1 4.36 MB
РЕШЕНИЕ_2 3.27 MB