СЪОБЩЕНИЕ 3.09 MB
РЕШЕНИЕ №291 на ОбС
08.02.2021
РЕШЕНИЕ_1 4.24 MB
РЕШЕНИЕ_2 2.92 MB
ПУП-ПЗ 2.22 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
09.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.45 MB