ОБЯВЛЕНИЕ 3.70 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
17.12.2020
ЗАПОВЕД 3.69 MB
ПУП 2.30 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ.
17.12.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.01 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
19.02.2021
ЗАПОВЕД 3.42 MB