Доклад за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово и протоколи от изслушването

20.05.2020
Доклад съдебни заседатели 5.08 MB
20.05.2020
Протоколи №4 и №5 за съдебни заседатели 11.97 MB