ОБЯВЛЕНИЕ 3.56 MB
СЪОБЩЕНИЕ
04.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ 2.73 MB
ПУП - ПЗ 3.88 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
01.07.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.11 MB
СЪОБЩЕНИЕ №АУ-02-10-31#4/02.09.2020г.
29.10.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.40 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
16.11.2020
ЗАПОВЕД 3.63 MB