ОБЯВЛЕНИЕ 3.55 MB
ЗАПОВЕД НАРЕЖДАМ
12.11.2020
ЗАПОВЕД НАРЕЖДАМ 3.52 MB
ПУП - ПЗ 2.81 MB
ПУП - ПР 2.30 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
24.11.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.27 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
06.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ 3.07 MB