ОБЯВЛЕНИЕ 3.75 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
08.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ 2.79 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ 3.55 MB
ПУП-ПР 2.44 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-29#3/17.07.2020г.
11.09.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.96 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
01.10.2020
ЗАПОВЕД 4.14 MB
ПУП 2.44 MB