Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 1 вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие - София.

Длъжността, за която може да се кандидатства е:

Администратор І степен в отделение „Логистично осигуряване” в Щаба на Централно военно окръжие

Изисквания:

Oбразование - ОКС „магистър” по специалност от професионално направление „Икономика” от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани;

 - да нямат друго гражданство.

Телефони за информация: 0888 210 283, 066/800257, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 13.12.2019 г.