СЪОБЩЕНИЕ 2.99 MB
ЗАПОВЕД РАЗРЕШАВАМ
31.10.2019
ЗАПОВЕД 3.70 MB
ПУП 2.44 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
12.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.53 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
24.01.2020
ЗАПОВЕД 4.17 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.129 от ЗУТ.
18.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.54 MB