СЪОБЩЕНИЕ 3.05 MB
ПУП - ПЗ
30.10.2019
ПУП 1.88 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.1.
19.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.70 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
13.02.2020
ЗАПОВЕД 4.26 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.129 от ЗУТ.
11.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ 3.37 MB