На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с:

1. Реализация на паркинг, разположен източно от кв. 245 по плана на гр. Габрово - III етап.

2. Отваряне на улица с осови точки 2119-120-121-122 пред лицето на УПИ IV-358; УПИ V-358 от кв. 23 по плана на гр. Габрово – I етап, I част, кв. Русевци:

3.Отваряне на задънена улица с осови точки 821-822 пред лицето на УПИ IV-34,50 от кв. 125 по плана на гр. Габрово – I I етап, I I част.

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв. по ПРЗ и КК на Габрово

Площ кв. м.

Обезщетение

лв.

1.1 Антоанета Иванова Христова - ½ ид.ч.

Митко Христов Христов - ½ ид.ч.

Част от ПИ 189, кв.245

№ 14218.510.193

90

8 702

8 701

1.2 Дафинка Петкова Колева - ½ ид. ч.

Марияна Петрова Цонева - ½ ид.ч

Част от ПИ 190, кв.245

№ 14218.510.194

84

8 947

8 947

1.3 Мариана Любомирова Томитова - ½ ид.ч.

Николай Димитров Томитов - ½ ид.ч

Част от ПИ 199, кв.245

№ 14218.510.198

191

17 755

17 755

2.1 Христо Митев Христов

Част от ПИ 358, кв.23

№14218.501.1116

96

2 210

2.2 Павел Иванов Лазаров

Част от ПИ 358, кв.23

№14218.501.1117

27

620

3. Галина Иванова Молдованова

Част от ПИ 18, кв.2

№14218.501.1000

31  

280