Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 4 вакантни длъжности за военни оркестранти (за сержанти) във Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Оркестрант ІІІ група” - инструмент „Тромпет”

„Оркестрант ІІІ група” - инструмент „Баритонхорн”

Изисквания:

 - образование – средно или по-високо;

 - да не са по-възрастни от 33 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 50 години.;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да няма образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство освен българско.

Телефони за информация: 0888 210 283, 066/800257, 066/805531 и 032 905 510, 032 905 511.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 25.10.2019 г.