График

за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, мандат 2020-2023г., в публично заседание на Комисията по чл.68а, ал.1 от ЗСВ

25.09.2019г. /сряда/ в зала 118 на Община Габрово

16.30 до 17.30 часа

Борил Борисов

Елка Цонева

Галя Златева

Снежана Милчева

Снежана Дамянова

Цанка Коцева

Кремена Димитрова