ГРАФИК

за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Окръжен съд – Габрово, мандат 2020 – 2023 г., в публично заседание на Комисията по  чл.68а, ал.1 от ЗСВ

 

18.09.2019 г. /сряда/ в зала 118 на Община Габрово

 

10.00 до 10.30 часа кандидатите за съдебни заседатели:

1.Борил Борисов

2.Митко Кънев

3.Габриела Цанева

4.Павлина Стойчева

5.Цветина Цочева

 

10.30 до 11.00 часа кандидатите за съдебни заседатели:

1.Елка Цонева

2.Даниела Ненчева

3.Гергана Илиева

4.Венелин Велчев

5.Татяна Христова

 

11.00 до 11.30 часа кандидатите за съдебни заседатели:

1.Даниела Шепелева

2.Цоньо Безсолнаков

3.Валентин Тинчев

4.Аделина Георгиева