ГРАФИК

за изслушване на допуснатите кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Районен съд – Габрово, мандат 2020 – 2023 г., в публично заседание на Комисията по  чл.68а, ал.1 от ЗСВ

 

17.09.2019 г. /вторник/ в зала 118 на Община Габрово

 

9.30 до 10.00 часа кандидатите за съдебни заседатели: 

1.Галя Златева

2.Галинка Гълъбова

3.Снежана Милчева

4.Снежанка Дамянова

5.Николай Вълков

 

10.00 до 10.30 часа кандидатите за съдебни заседатели:

1.Младен Минков

2.Валентина Мутафова

3.Цанка Коцева

4.Даниела Димитрова

5.Даниела Данчева

 

10.30 до 11.00 часа кандидатите за съдебни заседатели

1.Теодора Христова

2.Васил Найденов

3.Бойка Трифонова

4.Ивелин Иванов

5.Борил Георгиев

 

11.00 до 11.30 часа кандидатите за съдебни заседатели

1.Даниела Хаджиилиева

2.Красимира Христова

3.Мария Ганева

4.Стефан Александров

 

11.30 до 12.00 часа кандидатите за съдебни заседатели

1.Галя Петрова

2.Кремена Димитрова

3.Пепа Гайдарова

4.Дянка Дженкова