Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 198 вакантни длъжности за войници от военните формирования на Сухопътните войски във военни формирования София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Младши шофьор”, „Шофьор-агрегатчик”, „Автоматчик”, „Младши телефонист”, „Младши куриер”, „младши специалист по отчета на финансови и материални ресурси”, „младши механик-водач”, ”Младши разузнавач, „Сапьор”, „Линеен надзорник ”, „Монтьор на инж. техника” и др.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  до 30.09.2019 г. във  Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а.

       Изисквания:

 - образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани;

- да притежават  свидетелство за управление на МПС категория „С” или „С+Е” (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg