Военно окръжие – Габрово информира, че приема документи за 3 бр. вакантни длъжности за заемане от лица, изпълнявали военна служба, както следва:

За капитан  - Началник на възел в първа зона от стационарни комуникационни възли във ВФ 28870 – София;

За старшина/ст. сержант - Началник на КТП в секция „Логистично осигуряване” във ВФ 34610 – София;

За старшина - Старши специалист І степен по информационни системи във ВФ 38410 – София.

Документите се подават във Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4 до 30.08.2019г.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна /кадрова/ служба.

Подробна информация на телефон 0888 210 283; 066/800 257 или 066/805 531.