Във връзка с обявените 9 вакантни длъжности в НВУ „В. Левски” – гр. В. Търново за заемане от лица, завършили граждански средни или висши училища, Военно окръжие – Габрово информира, че приема на документи е до 27 септември 2019г. - за длъжностите:

 - „Полигончик” 2 бр.,

 - „Шофьор на БТР” – 1 бр.,

„Младши шофьор” кат. „D” или „С” – 6 бр.

Документите се подават във Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4.

Кандидатите трябва да не са по-възрастни от 28 години, да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С” и „D” (за някои от длъжностите).

Подробна информация на телефон 0888 210 283; 066/800 257 или 066/805 531.