Във връзка с обявените 18 вакантни длъжности в НВУ „В. Левски” – гр. В. Търново за заемане от лица, изпълнявали военна служба, Военно окръжие – Габрово информира, че приема на документи е до 11 септември 2019г. - за 3 бр. офицерски длъжности, 5бр. сержантски длъжности и 10 бр. войнишки длъжности.

Документите се подават във военното окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Подробна информация на телефон 0888210283; 066/800257 или 066/805531