С Решение № 143 от 10.07.2019 г., Общински съвет - Габрово удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Габрово и Окръжен съд  - Габрово до 20.08.2019 г.