Министерство на отбраната организира курсове за обучение по начална и специална военна подготовка, които ще се проведат, както следва:

Курс по начална военна подготовка (за граждани без военна подготовка) – от 26.08. до 20.09.2019 г. в Национален военен университет „В. Левски“ – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен. Документи се приемат до 15.07.19 г. във Военно окръжие – Габрово.

Курс по специална военна подготовка (за граждани, преминали обучение по начална военна подготовка) във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна - от 12.08. до 30.08.19 г. Срок за подаване на документи – до 01.07.19 г.

За въпроси и допълнителна информация – тел. 0888210283; 0889644166; 066 805531.