Военно окръжие – Габрово информира,

че набира кандидати за 9 вакантни длъжности за военни оркестранти (за сержанти и старшини)

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Оркестрант ІІІ група” - инструмент „Тромпет”

„Оркестрант ІІІ група” - инструмент „Цугтромбон”

„Оркестрант ІІІ група” - инструмент „Туба”

„Оркестрант ІІІ група” – Ударни инструменти

„Оркестрант ІІ група” - инструмент „Тромпет”

Документите се подават във Военното окръжие – ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4 до 31.07.2019 г.

Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 33 години;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство освен българско.

Телефони за информация: 0888210283; 066/800257 , 066/805531